Standardy Funkcjonowania Organizacji Pozarządowych. Dobre praktyki.

To publikacja powstała w ramach projektu „Bipnij dla przejrzystości i transparentności NGO” , którego efektem jest zebranie z różnych ustaw różnych wymogów, które muszą spełniać organizacje pozarządowe. Te wymogi zostały zebrane w niniejszej publikacji i zaprezentowane w taki sposób, aby każdy zarząd szybko i dobrze mógł je wdrożyć w swojej instytucji. Na publikację składają się: … Czytaj dalej Standardy Funkcjonowania Organizacji Pozarządowych. Dobre praktyki.