Sonia Rzeczkowska

Animatorka, koordynatorka i doradczyni biznesowa w OWES. Doktor nauk społecznych, specjalizacja polityka społeczna, fundusze europejskie,certyfikowany coach(IPRI), animatorka OWES. Ewaluatorka, zrealizowała kilkadziesiąt badań w obszarze funkcjonowania JST i NGO. Od maja 2018 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Reklamy Czytaj dalej Sonia Rzeczkowska

Agata Gnat

Animatorka OWES i członkini zarządu Stowarzyszenia. Posiada 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich, w działaniach na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, prowadzenie seminariów, szkoleń i doradztwo, wdrażania polityk horyzontalnych UE (równości szans); odbyła Studia Podyplomowe z Ekonomii Społecznej (MSAP); ukończony roczny program – Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego i inne. Czytaj dalej Agata Gnat

Agnieszka Budzyńska

Koordynatorka projektu „Śląskie bez barier”. Absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na inspirujące działania, szczególnie w zakresie animacji kulturalnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Miłośniczka tańca, podróży i poszukiwania nowych rozwiązań istniejących problemów społecznych. Czytaj dalej Agnieszka Budzyńska

Krzysztof Hołyński

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie we wspieraniu NGO i współpracy lojalnej. Uczestniczył w wypracowaniu zasad konsultacji i narzędzi partycypacyjnych m.in w Katowicach, Mysłowicach, Zabrzu powiecie bieruńsko-lędzińskim. Aktywny trener z zakresu działalności organizacji pozarządowych i współpracy lokalnej (łącznie prowadził lub współprowadził ponad 150 dni szkoleniowych). Absolwent „Szkoły Partycypacji Społecznej” organizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Wiceprzewodniczący … Czytaj dalej Krzysztof Hołyński

Andrzej Michalik

Członek założyciel Stowarzyszenia i specjalista ds. wsparcia finansowego OWES. Doradca z zakresu księgowości dla organizacji pozarządowych. Przeprowadził kilkaset godzin szkoleniowych i poradniczych z tego trudnego tematu i pomaga prowadzić księgowość kilkunastu organizacjom pozarządowym. Trener i doradca w zakresie problematyki rachunkowości i podatków w I i III sektorze. Od 2005 doradca specjalistyczny (księgowość projektów PO KL, … Czytaj dalej Andrzej Michalik