Anna Szelest

Członek Zarządu Stowarzyszenia MOST. Wykształcenie wyższe – architekt, projektant i główny projektant biurze architektonicznym 1969-1992; od 1996 doradca, trener coach w MOST; 2004-2008 doradca i animator w RO EFS; certyfikacja KOEFS z zakresu stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, członkini Katowickiej i Śląskiej Rady Seniorów. Osoba o ograniczonej sprawności, chętnie testująca dostępność obiektów. Czytaj dalej Anna Szelest

Sonia Rzeczkowska

Animatorka, koordynatorka i doradczyni biznesowa w OWES. Doktor nauk społecznych, specjalizacja polityka społeczna, fundusze europejskie,certyfikowany coach(IPRI), animatorka OWES. Ewaluatorka, zrealizowała kilkadziesiąt badań w obszarze funkcjonowania JST i NGO. Od maja 2018 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Czytaj dalej Sonia Rzeczkowska

Agata Gnat

Animatorka OWES i członkini zarządu Stowarzyszenia. Posiada 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich, w działaniach na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, prowadzenie seminariów, szkoleń i doradztwo, wdrażania polityk horyzontalnych UE (równości szans); odbyła Studia Podyplomowe z Ekonomii Społecznej (MSAP); ukończony roczny program – Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego i inne. Czytaj dalej Agata Gnat

Agnieszka Budzyńska

Koordynatorka projektu „Śląskie bez barier”. Absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na inspirujące działania, szczególnie w zakresie animacji kulturalnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Miłośniczka tańca, podróży i poszukiwania nowych rozwiązań istniejących problemów społecznych. Czytaj dalej Agnieszka Budzyńska