Raport z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”

Projekt „Śląskie bez barier” był niezwykłym sprawdzianem otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnością przedstawicieli i przedstawicielek śląskich samorządów. Wagę projektu podkreśla to, że projekt został objęty Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu było zbadanie tego, na ile śląskie samorządy spełniają wymogi wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób … Czytaj dalej Raport z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Publikacja w prosty i przejrzysty sposób informuje, jakie warunki należy spełnić, aby legalnie zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Aby pobrać publikację proszę kliknąć w ten link. Publikacja „Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej” została wydana w ramach projektu „Kierunek praca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Publikacja w prosty i przejrzysty sposób informuje, jakie warunki należy spełnić, aby legalnie zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Aby pobrać publikację proszę kliknąć w ten link. Publikacja „Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej” została wydana w ramach projektu „Kierunek praca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Dlaczego warto zlecać zadania organizacji pozarządowej i podmiotom ekonomii społecznej?

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację wydawaną w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami„. Wydawnictwo skierowane jest dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej, korzystających przy tym z różnych trybów i procedur, oraz dla wszystkich, którzy decydują o zamówieniu w w/w miejscach konkretnego towaru lub usługi.

Publikacja ma poziom podstawowy, a jej celem jest pokazanie, jakie są narzędzia i techniki umożliwiające wykonanie powyższych zadań. Staramy się również „udowodnić” że, podczas decyzji zakupowych, można brać pod uwagę coraz lepszą ofertę prezentowaną przez organizacje pozarządowe.

Publikację można pobrać klikając w to zdanie.

Czytaj dalej „Dlaczego warto zlecać zadania organizacji pozarządowej i podmiotom ekonomii społecznej?”

Reklama

Jak przygotować organizację pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną do sprzedaży produktów?

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację wydawaną w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”. Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, które to organizacje chciałyby „skosztować, jak smakuje” sprzedaż wyrobów wyprodukowanych przez osoby z niepełnosprawnością.

Publikacja ma poziom podstawowy, a jej celem jest pokazanie w paru prostych krokach, jak przygotować osoby z niepełnosprawnością do sprzedaży przygotowanych przez nie wyrobów.

Publikację można pobrać klikając w to zdanie.

Czytaj dalej „Jak przygotować organizację pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną do sprzedaży produktów?”

Aktywna Firma. Model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację wydawaną w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami„. Model Aktywnej Firmy jest odpowiedzią na wciąż nierozwiązany problem, jakim jest niski wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualna na chronionym i otwartym rynku pracy. Jest on pomysłem kompleksowego podejścia do aktywizacji społeczno -zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualna. … Czytaj dalej Aktywna Firma. Model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Jak chcemy wdrażać konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych?

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w polskiej rzeczywistości od kilku lat jest faktem prawnym, jednak ciągle osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają Rzecznikowi Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich liczne przypadki dyskryminowania ich praw. I ciągle trwa dyskusja, jak sprawić, aby w Polsce cel Konwencji, jakim „jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania … Czytaj dalej Jak chcemy wdrażać konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych?

Czy przyjęcie przez Polskę „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” sprawi, że świat stanie się lepszy?

Niepełnosprawność budzi skrajne emocje. Dlatego dużo się mówi i pisze o niepełnosprawności. We wrześniu 2012 r. Rząd polski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jednak wiele środowisk w dalszym ciągu zastanawia się, czy i jaki wpływ, ma ta konwencja na życie osób z niepełnosprawnością w Polsce. W niniejszym artykule przedstawimy 3 główne wnioski, które … Czytaj dalej Czy przyjęcie przez Polskę „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” sprawi, że świat stanie się lepszy?