Ograniczenie funkcjonowania COP związane z pandemią koronawirusa

W związku z działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, zgodnie z wytycznymi GIS oraz pismem z dnia 9 marca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zarząd Stowarzyszenia MOST i Regionalnego Centrum Wolontariatu podjął decyzję o ograniczeniu funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych w najbliższym okresie oraz o przesunięciu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu „Z prawem na TY!”

Czytaj dalej „Ograniczenie funkcjonowania COP związane z pandemią koronawirusa”

ODWOŁANE: Zapraszamy na szkolenia: finansowanie, promocja oraz współpraca z mediami w organizacjach pozarządowych.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na pierwsze szkolenia, które będą realizowane w ramach projektu z „Prawem na Ty!”. Szkolenia będą realizowane dzięki współpracy i pomocy Urzędu Miasta Mysłowice.

W ramach pierwszego cyklu szkoleniowego zaplanowaliśmy:

Czytaj dalej „ODWOŁANE: Zapraszamy na szkolenia: finansowanie, promocja oraz współpraca z mediami w organizacjach pozarządowych.”

Ruszają zapisy dla społeczników zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i umiejętności miękkich niezbędnych w prowadzeniu organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie MOST od 1 lutego br. realizuje kompleksowy program wsparcia dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin.

Zapisz się do udziału w tym programie już dziś!

Czytaj dalej „Ruszają zapisy dla społeczników zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i umiejętności miękkich niezbędnych w prowadzeniu organizacji pozarządowej”

Z prawem na TY!

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich 200 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, negocjacji, przygotowania … Czytaj dalej Z prawem na TY!

Informujemy u uroczystościach pogrzebowych ś.p. Andrzeja Michalika

Z głębokim żalem Zawiadamiamy, że w dniu 13 lipca 2019 r. odeszła osoba wyjątkowa, o wielu talentach i szerokich horyzontach: śp. Andrzej Michalik wieloletni Członek Zarządu i księgowy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach. Zespół Stowarzyszenia MOST   Uroczystości pogrzebowe odprawione zostaną w środę, 17 lipca w Kościele Ewangelicko-Augsburskim im. Elżbiety w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 90. Czytaj dalej Informujemy u uroczystościach pogrzebowych ś.p. Andrzeja Michalika

Raport z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”

Projekt „Śląskie bez barier” był niezwykłym sprawdzianem otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnością przedstawicieli i przedstawicielek śląskich samorządów. Wagę projektu podkreśla to, że projekt został objęty Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu było zbadanie tego, na ile śląskie samorządy spełniają wymogi wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób … Czytaj dalej Raport z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”