Inicjatywa Lokalna w Zabrzu

Publikacja w kompleksowy sposób opisuje zasady organizacji inicjatywy lokalnej w Mieście Zabrze. Zachęcamy do zapoznania się z nią klikając w ten link. Publikacja powstała w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca”, który był realizowany wspólnie z Miastem Zabrze ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklama

Czytaj dalej Inicjatywa Lokalna w Zabrzu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w Zabrzu

Publikacja w kompleksowy sposób opisuje zasady organizacji konsultacji społecznych w Mieście Zabrze. Zachęcamy do zapoznania się z nią klikając w ten link. Publikacja powstała w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca”, który był realizowany wspólnie z Miastem Zabrze ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w Zabrzu

Podręcznik zasad organizacji konkursów w Mieście Zabrze

Publikacja w kompleksowy sposób opisuje zasady organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych w Mieście Zabrze. Zachęcamy do zapoznania się z nią klikając w ten link. Publikacja powstała w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca”, który był realizowany wspólnie z Miastem Zabrze ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej Podręcznik zasad organizacji konkursów w Mieście Zabrze

Podręcznik. E-narzędzie dla instytucji dialogu obywatelskiego

Publikacja opisuje e-narzędzie dla instytucji dialogu obywatelskiego i sposób korzystania z niego. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, którą można pobrać klikając w ten link. Publikacja powstała w ramach projektu „Z-dialogowani”, współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Czytaj dalej Podręcznik. E-narzędzie dla instytucji dialogu obywatelskiego

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Publikacja w prosty i przejrzysty sposób informuje, jakie warunki należy spełnić, aby legalnie zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Aby pobrać publikację proszę kliknąć w ten link. Publikacja „Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej” została wydana w ramach projektu „Kierunek praca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Publikacja w prosty i przejrzysty sposób informuje, jakie warunki należy spełnić, aby legalnie zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Aby pobrać publikację proszę kliknąć w ten link. Publikacja „Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej” została wydana w ramach projektu „Kierunek praca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej Jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Dlaczego warto zlecać zadania organizacji pozarządowej i podmiotom ekonomii społecznej?

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację wydawaną w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami„. Wydawnictwo skierowane jest dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej, korzystających przy tym z różnych trybów i procedur, oraz dla wszystkich, którzy decydują o zamówieniu w w/w miejscach konkretnego towaru lub usługi.

Publikacja ma poziom podstawowy, a jej celem jest pokazanie, jakie są narzędzia i techniki umożliwiające wykonanie powyższych zadań. Staramy się również „udowodnić” że, podczas decyzji zakupowych, można brać pod uwagę coraz lepszą ofertę prezentowaną przez organizacje pozarządowe.

Publikację można pobrać klikając w to zdanie.

Czytaj dalej „Dlaczego warto zlecać zadania organizacji pozarządowej i podmiotom ekonomii społecznej?”

Jak przygotować organizację pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną do sprzedaży produktów?

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację wydawaną w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”. Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, które to organizacje chciałyby „skosztować, jak smakuje” sprzedaż wyrobów wyprodukowanych przez osoby z niepełnosprawnością.

Publikacja ma poziom podstawowy, a jej celem jest pokazanie w paru prostych krokach, jak przygotować osoby z niepełnosprawnością do sprzedaży przygotowanych przez nie wyrobów.

Publikację można pobrać klikając w to zdanie.

Czytaj dalej „Jak przygotować organizację pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną do sprzedaży produktów?”

Aktywna Firma. Model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację wydawaną w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami„. Model Aktywnej Firmy jest odpowiedzią na wciąż nierozwiązany problem, jakim jest niski wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualna na chronionym i otwartym rynku pracy. Jest on pomysłem kompleksowego podejścia do aktywizacji społeczno -zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualna. … Czytaj dalej Aktywna Firma. Model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Działaj rozważnie i skutecznie. Rady seniorów – w kierunku dobrych praktyk

Publikacja pt. „Działaj rozważnie i skutecznie. Rady seniorów – w kierunku dobrych praktyk” jest prezentacją efektów projektu pn. „Działaj rozważnie i skutecznie”, którego celem było realne wykorzystanie przez środowiska seniorów możliwości współtworzenia i udziału w realizacji polityk publicznych, zarówno na rzecz swoich rówieśników, jak i swoich społeczności, poprzez efektywne działania konsultacyjne, doradcze i inicjatywne w … Czytaj dalej Działaj rozważnie i skutecznie. Rady seniorów – w kierunku dobrych praktyk