Czy przyjęcie przez Polskę „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” sprawi, że świat stanie się lepszy?

Niepełnosprawność budzi skrajne emocje. Dlatego dużo się mówi i pisze o niepełnosprawności. We wrześniu 2012 r. Rząd polski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jednak wiele środowisk w dalszym ciągu zastanawia się, czy i jaki wpływ, ma ta konwencja na życie osób z niepełnosprawnością w Polsce. W niniejszym artykule przedstawimy 3 główne wnioski, które … Czytaj dalej Czy przyjęcie przez Polskę „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” sprawi, że świat stanie się lepszy?

Adrianna Biernat

Animatorka społeczna w projekcie „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku animacja społeczno-kulturowa. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, grupami wolontariackimi oraz społecznością lokalną. Obszar jej szczególnych zainteresowań stanowi współpraca z grupami sąsiedzkimi w oparciu o wprowadzanie zmian w miejskiej przestrzeni. Głównym jej celem jest motywacja społeczności do wspólnego działania na rzecz lokalnego … Czytaj dalej Adrianna Biernat

Anneta Wojnarowicz

Trener pracy w projektach „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach” oraz “Ku Lepszemu Życiu”. Studiowała języki wschodniosłowiańskie na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka Politechniki Śląskiej na kierunkach administracja oraz zarządzanie. W ostatniej dziedzinie specjalizowała się pod kątem menedżera HR, gdyż interesuje ją człowiek jako kluczowa wartość organizacji. Udziela wskazówek w kwestii szukania zatrudnienia, przygotowania do rozmów z pracodawcą … Czytaj dalej Anneta Wojnarowicz