Starujemy z inicjatywami oddolnymi na rzecz dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Wszystkie załączniki poniżej. REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY ODDOLNE WNIOSEK O REALIZACJĘ INICJATYWY ODDOLNEJ KARTA OCENY INICJATYWY ODDOLNEJ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INICJATYWY ODDOLNEJ Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 533 641 591 Czytaj dalej Starujemy z inicjatywami oddolnymi na rzecz dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Zapraszamy na III edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Zapraszamy na III edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”. W programie m.in.: pojęcie dostępności, sposoby jej realizacji, promowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mapowanie zasobów lokalnych. Startujemy już w niebawem! Czytaj dalej Zapraszamy na III edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Zapraszamy na II edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Zapraszamy na II edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”. W programie m.in.: pojęcie dostępności, sposoby jej realizacji, promowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mapowanie zasobów lokalnych. Startujemy już w lipcu! Czytaj dalej Zapraszamy na II edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

Nr 1/PFRON/2022 Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie szkolenia dla 16 uczestników/czek projektu pn.: Ku lepszemu życiu, w zakresie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia w terminie do 09.06.2022 oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia zawodowego. Szczegóły w załączniku. Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe ZAŁ 1. Formularz oferty ZAŁ 2. Potencjał techniczny ZAŁ 3. Personel … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

„KU LEPSZEMU ŻYCIU”

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”. Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnościami, które: – są mieszkańcami województwa śląskiego, – posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, – są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; – nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów … Czytaj dalej „KU LEPSZEMU ŻYCIU”

Zapraszamy na I edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Zapraszamy na I edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”. W programie m.in.: pojęcie dostępności, sposoby jej realizacji, promowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mapowanie zasobów lokalnych. Startujemy już w październiku! Czytaj dalej Zapraszamy na I edycję szkoły dostępności w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze”.

Zsieciowane Zabrze

Od lipca 2021r. Stowarzyszenie MOST realizuje projekt „Zsieciowane Zabrze”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzeniu platformy NGO oraz udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, stworzeniu mapy zasobów upowszechnianych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto celem jest zwiększenie zaangażowania społeczności skupionej wokół OzN przy wykorzystaniu m.in. potencjału jednostek organizacyjnych i innych służb miejskich oraz stworzenie platformy współpracy i … Czytaj dalej Zsieciowane Zabrze

„PAKIET NA START – 2”

Miasto Zabrze realizuje projekt pod nazwą „Pakiet na start – 2” Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny) Celem projektu „Pakiet na start – 2” jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób powyżej … Czytaj dalej „PAKIET NA START – 2”

Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne) Czas trwania: 2020-11-02– 2022-12-31 Partnerstwo:   Stowarzyszenia MOST we współpracy z Miastem Zabrze oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” Wartość projektu: Całkowita wartość projektu … Czytaj dalej Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu