Materiały poseminaryjne dot. konkursu na wsparcie osób 60+ w województwie śląskim